http://www.milonic.com/menuproperties.php

Mamut ServiceSuite - Lageroptælling, stregkoder m.m.

Service Suite indeholder kartoteker til oprettelse, vedligeholdelse og admini-stration af varer og kunder. Varer og kunder kan nemt overføres fra virksom-hedens økonomisystem, og man kan derfor selv afgøre hvor man ønsker at vedligeholde sine stamdata.

Det er også muligt at vedligeholde varelister, og foretage lageroptællinger i Service Suite .

Lageroptællinger kan foretages manuelt, eller evt. ved hjælp af stregkode udstyr, hvorved meget tid kan spares.

Brug af stregkoder er en effektiv måde hvorpå en lang række op-gaver kan forenkles.

Derfor er det i Service Suite muligt at udskrive stregkoder, for alle de data som findes i systemet. Om man ønsker at benytte varenr. eller EAN nr. er li-gemeget, Service Suite sørger selv for at omregne og udskrive data så de bli-ver læselige for enhver stregkodelæser.

Alle udskrifter kan tilpasses virksomhedens egne behov via. den indbyggede udskrifts designer, og i kombination med diverse label printere, giver dette mulighed for nem udskrift af f.eks. adresse labels, eller prismærker til varer.

Foruden alt dette indeholder Service Suite et væld af andre funktioner, bla. et helt unikt e-handels system, som hver især medvirker til at gøre Service Suite til den optimale løsning, for den moderne og effektive virksomhed.

 

 
 

Service Suite planlægning giver dig mulighed for at gøre hver-dagen mere effektiv i forbindelse med planlægning/montørstyring. er også et effektiv værktøj for Leverandører / Grossister med bl.a. e-ordre løsningen, nem og effektiv lageroptælling, kan op-rettes manuelt eller indlæses fra en stregkode.

Service Suite vinder
-dine kunders loyalitet-

Du kan læse meget mere om
    Service Suite her

TILMELD DIG
SC NEWSLEASING

Skån din egenkabital!

Læs mere om de fordele du har med Leasing.
Leasing fra kr. 4.000,- >

Er du iværksætter, hjælper vi dig gerne med at finde den bedste leasingaftale for dig.

 

 
|   Kontakt os   |    Site Map   |

© Copyright 2003 Soft Consult. Alle rettigheder forbeholdes

>----------------------------> TIL TOP <-----------------------------<